Czy hala namiotowa to budowla?

Hala namiotowa w rozumieniu ustawy jest obiektem budowlanym, niezwiązanym trwale z gruntem. W związku z tym nie może być traktowana jako budowla i obarczona podatkiem od nieruchomości.

Niektóre rodzaje hal mogą służyć wynajmującym przez dłuższy czas. Hale namiotowe są chętnie wykorzystywane w okresie letnim na potrzeby handlu, a magazynowe, ze ścianami z poszycia PCV lub z blachy falistej z oferty Tent, mogą służyć nawet przez cały rok – zarówno do przechowywania w nich rzeczy jak i dla celów gospodarczych. Bywa, że wynajmujący je nie są pewni, czy w takich wypadkach powinni uiścić podatek od nieruchomości.

Czy hala namiotowa to tymczasowy obiekt budowlany?

Wątpliwości w tym względzie zostały rozwiane przez wyrok sądu w Olsztynie, wydany 14 stycznia 2015 roku na podstawie zapisów w prawie budowlanym. Fiskus domagał się zapłaty podatku od nieruchomości od podatnika, który prowadził działalność gospodarczą w hali namiotowej. Swoje stanowisko podpierał opinią technicznego rzeczoznawcy, który uznał, że hala namiotowa jest „tymczasowym obiektem budowlanym”.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy o prawie budowlanym, tymczasowy obiekt budowlany to obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, który ma być przeniesiony bądź rozebrany. Jest nim także obiekt niepołączony na stałe z gruntem.
Chociaż w świetle tej definicji halę namiotową można postrzegać jako tymczasowy obiekt budowlany, nie została ona wymieniona bezpośrednio w art. 3 pkt 3. Podatnik, powołując się na ten fakt, twierdził, że hala namiotowa nie powinna być kwalifikowana jako budowla wedle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sąd w Olsztynie: hala namiotowa nie jest budowlą

Sąd zawyrokował, że skoro hala namiotowa nie została wymieniona w art. 3 pkt 3, nie może być traktowana jako budowla wedle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 1a ust. 1 pkt 2).Tym samym podatnik wynajmujący ją, nawet w celu prowadzenia w niej działalności gospodarczej, nie jest zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości.

Tym samym hala namiotowa staje się atrakcyjnym rozwiązaniem na okresową działalność gospodarczą – jej wynajem nie tylko nie wiąże się bowiem z dodatkowymi opłatami, ale jeśli ma być użytkowana w okresie krótszym niż sto osiemdziesiąt dni, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (jest to koniecznie tylko wtedy, gdy ma stać dłużej w tym samym miejscu).