Postawienie hali namiotowej – potrzebne pozwolenia

Hale namiotowe sprawdzają się w roli magazynów, ale także podczas koncertów, festiwali i innych eventów. Są świetnym rozwiązaniem na wesele bądź imprezę firmową w plenerze. Czy jednak przed postawieniem hali namiotowej powinniśmy uzyskać jakieś wymagane prawem zezwolenia?

Hale namiotowa w świetle prawa uważane są za obiekty tymczasowe, a nie budynki czy nawet obiekty małej architektury. Prawo polskie różnicuje hale ze względu na okres, na jaki są ustawiane na danym terenie.

Hala namiotowa na okres poniżej 120 dni

Fakt postawienia hali namiotowej należy zgłosić odpowiedniemu organowi. Dokonujemy tego w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Jeśli hala będzie znajdowała się na danym terenie przez okres krótszy niż 120 dni, nie trzeba uzyskiwać żadnego pozwolenia na jej ustawienie. Po upływie tego czasu należy halę zdemontować. Jeśli istnieje potrzeba dłuższego użytkowania hali, przed upływem 120 dni można przesunąć ją o kilkanaście centymetrów – czyli demontuje się całą konstrukcję, a następnie ponownie montuje obok. Jest to zgodne z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 maja 2008 roku, mówiącym iż „zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Budowa tego rodzaju obiektu wymaga jedynie zgłoszenia właściwemu organowi”.

Brak konieczności uzyskania pozwolenia w przypadku krótkiego użytkowania hali jest bardzo pomocny, jeśli potrzebujemy takiej konstrukcji na uroczystość weselną, organizację eventu czy też jako tymczasowy, zastępczy magazyn.

Hala na dłuższy czas

Jeśli chcemy użytkować halę bez konieczności demontażu i ponownego montażu przez okres dłuższy niż 120 dni, musimy wystąpić o pozwolenie na budowę. Przygotowujemy wówczas projekt budowy oraz pozwolenie na użytkowanie hali. Przepisy wymagają też obecności kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Pozwolenie na budowę hali otrzymujemy po upływie 30–90 dni. Decyzja pozytywna powinna uprawomocnić się w ciągu 14 dni. Po tym czasie zgłasza się gotowość do robót (ta czynność trwa 7 dni) i można rozpocząć montowanie hali. Firma udostępniająca hale całoroczne, jak T&C, informuje osoby zainteresowane wynajęciem hali na dłuższy czas o wszystkich dokumentach potrzebnych do uzyskania pozwolenia. To rozwiązanie stosowane jest w przypadku hal niestanowiących konstrukcji tymczasowych, np. magazynów czy namiotów sportowych.