Pozwolenie na halę namiotową?

Konieczność uzyskania pozwolenia na wzniesienie hali namiotowej jest uzależniona od tego, przez jaki czas ma ona nam służyć.

Hale namiotowe to w niektórych sytuacjach najlepsze rozwiązanie, pozwalające na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy. Ze względu na ich charakter nie podlegają także opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i w większości przypadków nie wymagają pozwoleń. Od tej drugiej zasady istnieją jednak wyjątki.

Sto dwadzieścia dni

W przypadku hal tymczasowych nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłoszenie do urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Za halę tymczasową uznawana jest hala namiotowa wystawiana na czas nie dłuższy niż sto dwadzieścia dni.
Uzyskanie pozwolenia staje się konieczne w momencie, w którym hala ma stać dłużej. Wówczas wymagane są projekt budowy, pozwolenie na użytkowanie i inspektor nadzoru. Zazwyczaj czas udzielania pozwolenia wynosi od jednego do trzech miesięcy. Następnie decyzja musi ulec uprawomocnieniu, a po tym przychodzi kolej na zgłoszenie gotowości do robót.
Jeśli nie posiadamy pozwolenia, po upływie stu dwudziestu dni należy dokonać demontażu hali. W tym przypadku jednak wolno rozstawić ją ponownie – w innym miejscu (złożywszy ponownie odpowiednie zgłoszenie). Konieczność „przesuwania” hali jest kłopotliwa, lecz niektórzy decydują się na takie rozwiązanie ze względu na długi czas wymagany na uzyskanie pozwolenia bądź w wyniku nieprzewidzianych wcześniej okoliczności (gdy początkowo hala miała być tymczasowa, ale okres jej użytkowania uległ wydłużeniu).

Podatek od nieruchomości?

Pojawia się pytanie, czy poza pozwoleniami na budowę konieczne jest odprowadzanie podatku od nieruchomości. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (14 stycznia 2015 r.) hala namiotowa nie jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jako niezwiązana trwale z gruntem nie podlega opodatkowaniu. W tym konkretnym przypadku hala wykorzystywana była w działalności gospodarczej. Miasto domagało się zapłaty podatku od nieruchomości na podstawie opinii rzeczoznawcy, który orzekł, że hala namiotowa to tymczasowy obiekt budowlany (art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego). Sąd uznał jednak, że ze względu na fakt, iż hala namiotowa nie została dosłownie wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, nie może być traktowana jak budowle wymienione w tym przepisie i, co za tym idzie, nie może być opodatkowana podatkiem od nieruchomości.